КИЕВ
Мой Киев, права потребителей, автомобили, аптеки, бассейны, лекарства, магазины
Карта сайта

 Мой Киев, права потребителей, автомобили, аптеки, бассейны, лекарства, магазины Главная
 Заказать сайт Сайт от 100 грн
 АВТО АВТО
 АВТО АНАЛИТИКА
 АВТО ГИПОТЕЗЫ
 АВТО ДЕНЬГИ
 АВТО Для ДЕТЕЙ
 АВТО ЖКХ
 АВТО ЗДОРОВЬЕ
 АВТО ИСТОРИЯ КИЕВА, УКРАИНЫ и РУСИ
 Наше КИНО КИНО
 Наше КИНО КОМПЬЮТЕР
  КОНЕЦ СВЕТА 2012
 МОЙ КИЕВ МОЙ КИЕВ
 АВТО МУЗЫКА
 АВТО НАУКА
 АВТО НАША ИСТОРИЯ
 АВТО НОВОСТИ
 Газовая война, деньги, дефолт, депозит, ЖКХ, кризис, пенсии, 
политика, продажа земли, экономика. Аналитика.
ПЕНСИЯ
 АВТО ПОЛИТИКА
 РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА
 АВТО СВОИМИ РУКАМИ
 АВТО СПОРТ
 АВТО АРХИВ


email
Эльслотс казино (Эльдорадо) для игроков с Украины. Cashback по пятницам. Бонус 200FS + 150%.
Вкусные десерты, настолько полезные, насколько это возможно. Сотни интересных решений, которые удовлетворят ваши вкусовые рецепторы.
Строительный портал ДомСтрой: всё для ремонта, строительства и обустройства дома Удобный поиск компаний и мастеров по ремонтам

Чего боится короновирус!!!
2021 – Год Белого Стального Быка
Храни Киев
Рідна мати моя - оригинал 1958 года Paul Mauriat Isadora - Поль Мориа Изадора К Японскому морю
Футбол. Свежие результаты Фигурное катание. Шоу Тутберидзе "Чемпионы на льду" Australian Open 2021. Биатлон_Лыжи. Чемпионаты мира-2021

Мой Киев, права потребителей, автомобили, аптеки, бассейны, лекарства, магазины

Новый закон о пенсиях.


Последнюю ( текущую на 5 октября 2012 года ) версию "Закона України про пенсійне забезпечення" 
в формате docx ( Word 2007 ) можно скачать ЗДЕСЬ,
в формате doc ( Microsoft Office Word 97 - 2003 ) можно скачать ЗДЕСЬ.
9 июля 2011

Текст закона. Продолжение.

 
        Розділ II
      ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

2. Обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максимальним розміром, 
встановлене цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне довічне 
грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом.

3. Пенсіонерам, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання 
чинності цим Законом і у яких розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) 
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії 
за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 
законодавством) перевищує максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового 
утримання), встановлений цим Законом, виплата пенсії (щомісячного довічного грошового 
утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, 
пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 
законодавством) здійснюється без індексації, без застосування положень частин другої та 
третьої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 
та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір 
пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, 
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, 
індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) буде відповідати 
максимальному розміру пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), встановленому 
цим Законом. Порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим 
пенсіонерам, встановлений цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія 
(щомісячне довічне грошове утримання) та які влаштувалися на роботу до набрання чинності цим 
Законом.

4. Дія положень, передбачених абзацами вісімдесят четвертим - вісімдесят шостим підпункту 18 
розділу II цього Закону, поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначатиметься або 
перераховуватиметься з нової заробітної плати після набрання чинності цим Законом.

5. У разі коли внаслідок прийняття цього Закону розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується 
в раніше встановленому розмірі.

6. З метою недопущення зменшення заробітної плати найманих працівників у зв'язку з перерахуванням 
страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду підприємства, установи і організації 
незалежно від форми власності та фізичні особи, які використовують найману працю, провадять:
- збільшення суми фактичних витрат на оплату праці, визначених Законом України "Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", за рахунок зменшення 
нарахувань на зазначені суми для роботодавців;
- підвищення протягом поетапного збільшення розміру страхових внесків до Накопичувального пенсійного 
фонду заробітної плати усіх працівників таким чином і в таких розмірах, щоб після відрахування 
страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку з доходів 
фізичних осіб заробітна плата, що підлягає виплаті, не була нижчою, ніж фактично виплачена 
заробітна плата за рік, що передує року збільшення розміру страхового внеску до Накопичувального 
пенсійного фонду.

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 
1995 р., N 34, ст. 268; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2, ст. 32, N 26, ст. 346; 2006 р., N 1, 
ст. 18; 2007 р., N 9, ст. 69; 2008 р., N 5Ї8, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 
7 жовтня 2010 року N 2592-VI):

  у статті 23:
частину першу викласти у такій редакції:
"Граничний вік перебування на державній службі становить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок.";
у частині другій слова "закінчення цього терміну" замінити словами "досягнення граничного віку 
перебування на державній службі";
  
  у статті 31:
у частині четвертій:
слова "пенсійного віку" замінити словами "віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього 
Закону", а слова і цифри "страховий стаж для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років" 
- словами і цифрами "страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, 
передбачений статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування",";
доповнити частину реченням такого змісту: "У разі наявності (набуття) права на пенсію державний службовець, 
який вийшов у відставку, має право вибору між отриманням виплати у зв'язку з відставкою або пенсії 
(щомісячного довічного грошового утримання) на підставах, передбачених іншими законами.";

у частині п'ятій слова "пенсійного віку державним службовцем, який перебуває у відставці" замінити словами 
"державним службовцем віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону";

у частині шостій слова "за віком" замінити словами "або щомісячного довічного грошового утримання";

  у статті 37:
у частині другій:
перше речення викласти у такій редакції: "На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, 
які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу, необхідного для 
призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого статтею 28 Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби не менш як 
10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також 
особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних 
службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.";

у другому реченні слова "без обмеження граничного розміру пенсії" виключити;
доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
"До досягнення 62 років право на пенсію мають чоловіки - державні службовці, які народилися до 31 грудня 
1952 року, після досягнення 60 років.".
У зв'язку з цим частини третю - чотирнадцяту вважати відповідно частинами четвертою - п'ятнадцятою;

частину п'яту викласти у такій редакції:
"Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення 
пенсії згідно із цим Законом, Законами України "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", 
"Про наукову і науково-технічну діяльність", виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону 
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а після звільнення з таких посад - 
у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, 
підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, 
індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим 
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати дванадцяти прожиткових 
мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. Достроково призначена пенсія з урахуванням 
підпункту "г" частини першої пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", пункту "в" 
частини другої статті 12 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" 
і статті 21 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 
віку в Україні" у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", працюючим пенсіонерам не виплачується.";

частину шосту викласти у такій редакції:
"Обчислення пенсій державних службовців здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";
у частині сьомій слова "частинами другою і п'ятою цієї статті" замінити словами "частиною другою цієї статті";
у частині восьмій слова ", а також у разі продовження перебування зазначених осіб на державній службі" 
виключити, а слова "шостою цієї статті" замінити словами "сьомою цієї статті";
у частині одинадцятій слова "з урахуванням норм частини п'ятої цієї статті" виключити";
у частині дванадцятій слова "восьмою цієї статті" замінити словами "дев'ятою цієї статті";


Продолжение здесь.
  
Полный текст закона можно скачать здесь.
 

По материалам: upk.org.ua