КИЕВ
Мой Киев, права потребителей, автомобили, аптеки, бассейны, лекарства, магазины
Карта сайта

 Мой Киев, права потребителей, автомобили, аптеки, бассейны, лекарства, магазины Главная
 Заказать сайт Сайт от 100 грн
 АВТО АВТО
 АВТО АНАЛИТИКА
 АВТО ГИПОТЕЗЫ
 АВТО ДЕНЬГИ
 АВТО Для ДЕТЕЙ
 АВТО ЖКХ
 АВТО ЗДОРОВЬЕ
 АВТО ИСТОРИЯ КИЕВА, УКРАИНЫ и РУСИ
 Наше КИНО КИНО
 Наше КИНО КОМПЬЮТЕР
  КОНЕЦ СВЕТА 2012
 МОЙ КИЕВ МОЙ КИЕВ
 АВТО МУЗЫКА
 АВТО НАУКА
 АВТО НАША ИСТОРИЯ
 АВТО НОВОСТИ
 Газовая война, деньги, дефолт, депозит, ЖКХ, кризис, пенсии, 
политика, продажа земли, экономика. Аналитика.
ПЕНСИЯ
 АВТО ПОЛИТИКА
 РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА
 АВТО СВОИМИ РУКАМИ
 АВТО СПОРТ
 АВТО АРХИВ


email
Эльслотс казино (Эльдорадо) для игроков с Украины. Cashback по пятницам. Бонус 200FS + 150%.
Вкусные десерты, настолько полезные, насколько это возможно. Сотни интересных решений, которые удовлетворят ваши вкусовые рецепторы.
Строительный портал ДомСтрой: всё для ремонта, строительства и обустройства дома Удобный поиск компаний и мастеров по ремонтам

Чего боится короновирус!!!
2021 – Год Белого Стального Быка
Храни Киев
Рідна мати моя - оригинал 1958 года Paul Mauriat Isadora - Поль Мориа Изадора К Японскому морю
Футбол. Свежие результаты Фигурное катание. Шоу Тутберидзе "Чемпионы на льду" Australian Open 2021. Биатлон_Лыжи. Чемпионаты мира-2021

Мой Киев, права потребителей, автомобили, аптеки, бассейны, лекарства, магазины

Новый закон о пенсиях.


Последнюю ( текущую на 5 октября 2012 года ) версию "Закона України про пенсійне забезпечення" 
в формате docx ( Word 2007 ) можно скачать ЗДЕСЬ,
в формате doc ( Microsoft Office Word 97 - 2003 ) можно скачать ЗДЕСЬ.
9 июля 2011

Текст закона. Продолжение.

  
    2) у частині дванадцятій статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" 
    (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2005 р., N 4, ст. 100; 2009 р., 
    N 36-37, ст. 511):
абзаци перший і другий викласти у такій редакції:

"12. Після досягнення чоловіками 62 років, і жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 
26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та за наявності страхового 
стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого статтею 
28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також у разі визнання 
інвалідом I або II групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків місячної 
заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового 
окладу. Нарахування пенсій здійснюється із суми, що складається з посадового окладу з урахуванням 
всіх доплат та надбавок працюючого народного депутата на момент призначення пенсії. До досягнення 
62 років право на пенсію мають народні депутати - чоловіки, які народилися до 31 грудня 1952 року 
після досягнення 60 років. Пенсія працюючому народному депутату в період виконання депутатських 
повноважень та колишньому народному депутату, який працює на посадах, які дають право на призначення 
пенсії згідно із Законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-
технічну діяльність", виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а після припинення депутатських повноважень 
(звільнення з посад) - у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії 
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі 
заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім 
доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може 
перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. 
У разі виходу на пенсію народному депутату виплачується грошова допомога в розмірі дванадцяти місячних 
посадових окладів працюючого народного депутата за рахунок бюджетних призначень на забезпечення 
діяльності Верховної Ради України.";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"Після закінчення строку депутатських повноважень народному депутату, який має страховий стаж, 
необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений статтею 28 Закону 
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за його бажанням може бути достроково 
призначено пенсію згідно з цим Законом, але не раніше ніж за два роки до досягнення віку, встановленого 
абзацом першим цієї частини. Достроково призначена згідно з цим Законом пенсія до досягнення віку, 
встановленого абзацом першим цієї частини, працюючому народному депутату не виплачується.";

3) частину першу статті 58 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" доповнити реченням такого 
змісту: "При цьому розмір пенсії колишніх членів Кабінету Міністрів України не може перевищувати 80 
відсотків заробітної плати, яка використовується для обчислення пенсії.";

4) у Законі України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 
2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., 
N 1, ст. 18; 2008 р., N 5-8, ст. 78):
у статті 18:
частину першу викласти у такій редакції:
"Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 62 роки для чоловіків 
і 60 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які 
обираються на відповідні посади.";
частину другу виключити;
у частині третій слова "закінчення цього терміну" замінити словами "досягнення граничного віку перебування 
на службі в органах місцевого самоврядування";

5) у статті 42 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, 
ст. 29; 2003 р., N 4, ст. 30):
частину першу викласти у такій редакції:
"Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок.";
у частині другій слова "закінчення строку продовження" замінити словами "досягнення граничного віку";

6) у статті 501 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 
2001 р., N 44, ст. 233; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18; 2008 р., N 5-8, ст. 78):
у частині першій:
у першому реченні цифри "20" і "10" замінити цифрами "25" і "15";
третє речення виключити;
у частині другій слова і цифри ", за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, 
підряд перед зверненням за пенсією або" виключити;
частини третю і четверту викласти у такій редакції:
"Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми 
таких виплат на 60. Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням коефіцієнта загального 
підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний 
чин і вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за пенсією.
Працівникам, які не мають вислуги 25 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менш як 15 років, 
за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого 
статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", після досягнення чоловіками 
57 років, а жінками віку, що на п'ять років менше ніж пенсійний вік, встановлений статтею 26 Закону 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості 
повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. 
До досягнення 57 років право на пенсію мають чоловіки, які народилися до 31 грудня 1957 року, після досягнення 
55 років. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок застосовується також до завершення періоду підвищення 
віку виходу на пенсію до 31 грудня 2020 року.";
частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:
"Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії 
відповідно до цього Закону, Законів України "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-
технічну діяльність", "Про державну службу", виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому 
відповідно до цього Закону. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, 
цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, 
встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною) не може перевищувати дванадцяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.";

Полный текст закона можно  скачать здесь.
 

По материалам: upk.org.ua