КИЕВ
Мой Киев, права потребителей, автомобили, аптеки, бассейны, лекарства, магазины Карта сайта

 Мой Киев, права потребителей, автомобили, аптеки, бассейны, лекарства, магазины Главная
 Заказать сайт Сайт от 100 грн
 АВТО АВТО
 АВТО АНАЛИТИКА
 АВТО ГИПОТЕЗЫ
 Лохотрон от МакКинли. Интернет казино. Аналитика. Мой Киев, страницы нашей истории, история Киева, история Киева в цифрах, Киев довоенный, Крещатик, Газ, экономика, политика, новости
ДЕНЬГИ
 АВТО Для ДЕТЕЙ
 АВТО ЖКХ
 АВТО ЗДОРОВЬЕ
 АВТО ИСТОРИЯ КИЕВА, УКРАИНЫ и РУСИ
 Наше КИНО КИНО
 Наше КИНО КОМПЬЮТЕР
  КОНЕЦ СВЕТА 2012
 МОЙ КИЕВ МОЙ КИЕВ
 АВТО МУЗЫКА
 АВТО НАУКА
 АВТО НАША ИСТОРИЯ
 АВТО НОВОСТИ
 АВТО ПОЛИТИКА
 АВТО СВОИМИ РУКАМИ
 АВТО СПОРТ
 АВТО АРХИВ


emailРеклама На http://montale-original.ru montale chocolate greedy.
2018 – год Желтой Собаки
Кешбек в інтернет-магазинах!
Play every hour to win free bitcoins each time!
Храни Киев
Только ресурсы, с которых я лично получил выплату
Free DOGECOINs and TOKENS.Every 5 min
Free BITCOINs and TOKENS.Every 5 min
Free bitcoin CASH and TOKENS.Every 5 min
Free LITECOINs and TOKENS.Every 5 min
Free Moon_DASH and TOKENS.Every 5 min
Free 5000 BTC.Every 15 min
DVB-C Тюнер Цифрового Кабельного ТВ
Мой Киев, права потребителей, автомобили, аптеки, бассейны, лекарства, магазины

Про розгляд депутатського звернення

щодо законності проекту «МММ-2011»

 Другие материалы про теперь уже МММ-2012 читайте  ЗДЕСЬ


Посмотреть документ

Вопрос законности МММ-2011 постоянно муссируется в прессе, на
телевидении, в интернете, других СМИ постсоветского постранства и СНГ.
Ниже приведен ответ Министра МВД Украины на депутатский запрос по этому
поводу. 
  По крайней мере для украинской части участников вопрос теперь
предельно ясен. Читаем ответ:

Про розгляд депутатського звернення 
щодо законності проекту «МММ-2011»

Шановний Василю Васильовичу!

  У Міністерстві внутрішніх справ розглянуто Ваше депутатське звернення 
від 30.03.2012 № 20 щодо законності проекту „МММ-2011".
  Установлено, що проект „МММ-2011" є соціальною системою у 
всесвітній мережі Інтернет, участь у якій за власним бажанням може взяти 
будь-яка особа.
  На сайті „МММ-2011" користувач може ознайомитися з правилами
проекту і зробити власний вибір щодо подальшої участі в ньому.
  Крім того, перед реєстрацією в проекті „МММ-2011" усім користувачам 
рекомендовано ознайомитися із застереженням громадянина Мавроді С.П. про
те, що це фінансова піраміда і, беручи участь у ньому, учасник ризикує
втратити всі свої гроші.
  Інформуємо, що суб'єкт господарської діяльності „МММ-2011" на 
території України не зареєстрований і будь-яких фінансових послуг не надає, 
оскільки всі фінансові розрахунки в зазначеному проекті відбуваються між 
фізичними особами та його учасниками без оформлення договірних 
зобов'язань.
  Так, вивчивши інформацію в інтернет-мережі, або після телефонної 
розмови з уповноваженою особою проекту громадяни на власний розсуд 
переказують гроші до запитання або на рахунок, відкритий на ім'я 
уповноваженої особи (прізвище, ім'я, по батькові, номер рахунку в банку), 
причому в графі „Призначення платежу" обов'язково зазначається, що переказ 
коштів не пов'язаний з підприємницькою та комерційною діяльністю.
  У зв'язку з тим, що наявність дозволів або ліцензій на переказ коштів, що 
здійснюють фізичні особи, не передбачено, до них неможливо застосувати 
норми статті 164 (Порушення порядку зайняття господарською діяльністю) 
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  У разі надходження звернень від осіб, яким, на їх думку, завдано збитків 
унаслідок протиправної діяльності організаторів проекту, за кожним указаним 
фактом буде прийнято рішення відповідно до ст. 97 КПК України.

  З повагою  
Міністр                   В.Ю. Захарченко
 
Шуплик
254-7484


В переводе на русский:

Уважаемый Василий Васильевич!

  В Министерстве внутренних дел рассмотрено Ваше депутатское обращение от 
30.30.2012 №20 по поводу законности проекта «МММ 2011».

  Установлено, что проект «МММ 2011» является социальной системой во 
всемирной сети Интернет, участие в которой может взять любой желающий.

  На сайте «МММ 2011» пользователь может ознакомиться с правилами проекта 
и сделать собственный выбор относительно дальнейшего участия в нем.

  Кроме того, перед регистрацией в проекте «МММ 2011» все пользователям 
рекомендовано ознакомиться с предупреждением гражданина Мавроди С.П. о том, 
что, это финансовая пирамида и, беря в ней участие, участник рискует 
потерять все свои деньги.

  Информируем что субъект хозяйственной деятельности «МММ 2011» на 
территории Украины не зарегистрирован и каких-либо финансовых услуг не 
предоставляет, поскольку все финансовые расчеты в указанном проекты происходят 
между физическими лицами и его участниками без оформления договорных обязательств.

  Так изучая информацию в интернет сети, или после телефонного разговора с 
уполномоченным лицом проекта, граждане по собственному усмотрению переводят деньги 
до востребования или на счет, который открыт на имя уполномоченного лица 
(фамилия, имя, отчество, номер счета в банке), причем в графе «Назначение платежа» 
обязательно указывается что, перевод денег не связан с предпринимательской и 
коммерческой деятельностью.

  В связи с тем, что наличие разрешений или лицензий на перевод средств, 
которые производят физические лица, не предусмотрено, к ним невозможно применить 
нормы ст.164 ( Нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью) Кодекса 
Украины об административных правонарушениях.

  В случае поступления обращений от лиц, которым по их мнению, причинен 
ущерб по причине противоправной деятельности организаторов проекта, по каждому 
указанному факту будет принято решение в соответствии со ст. 97 КПК Украины.

  С уважением
Министр                       В.Ю. Захарченко

Шуплик
254-7484
По материалам: sergey-mavrodi.com
Если Вы готовы стать участником, нажмите на баннер ниже
!!! при заполнении формы кроме ФИО обязательно укажите телефон и e-mail без этого регистрация невозможна и мы ( Вы и я ) просто потеряем время !!!

Вместе Мы Можем Многое!


    
 Відповідь Міністра МВС України щодо законності проекту МММ-2011  ЗДЕСЬ
 Разъяснение Заместителя директора Департамента Министерства финансов РФ С.В.Разгулина по налогообложению МММ-2011  ЗДЕСЬ

Если что-то непонятно, поспрашивайте своего десятника, и он Вам всё объяснит. А если ещё не вступили, то либо:
 Зарегистрироваться ВСТУПАЙТЕ
!!! при заполнении формы кроме ФИО обязательно укажите телефон и e-mail без этого регистрация невозможна и мы ( Вы и я ) просто потеряем время !!! ведь Вы ничем не рискуете, разве что тем, что получите в подарок регистрационные $20 плюс два билета лотереи, с возможностью выиграть $50 или даже $100 либо
 Задать вопрос Задайте свои вопросы